பத்வா மீலாத் நபிவிழா கொண்டாட்டம் நபியின் பிறப்பிற்கா? இறப்பிற்கா?


Fatwaa

kaieswt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

அன்புள்ள சகோதரர்களுக்கு……. அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்றஹ்மத்துல்லாஹிபறகாத்துஹூ

meelad-fatwa-page-cover-page

meelad fatwa page 1meelad fatwa page 2meelad fatwa page 3meelad fatwa page 4

meelad fatwa page 5

View original post

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s